Privacy Policy

Privacy

4surfers.nl is de handelsnaam van 4 surfers.nl, geregistreerd in Nederland, wij respecteren alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke infromatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Uw persoonlijke gegevens 

Uw persoonlijke gegevens zijn te bekijken en staan geregistreerd in uw account. 
Wij stellen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking aan derden, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. 
We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.